Україна, 01025, Київ, вул - страница 20


^ Таблиця 37.1.Аналіз валютного ризику
(тис.грн.)

Рядок

Найменування

2008 рік

2007 рік

монетарні активи

монетарні зобов`язання

похідні фінансові інструменти

чиста позиція

монетарні активи

монетарні зобов`язання

похідні фінансові інструменти

чиста позиція

1

Долар США

574 347

526 524

 

47 823

352 120

324 501

 

27 619

2

Євро

16 372

55 850

 

(39 478)

12 537

35 566

 

(23 029)

3

Фунти стерлінгів

7

0

 

7

51

0

 

51

4

Інші

87 509

87 732

 

(223)

1 120

1 440

 

(320)

5


Усього


678 235


670 106


 

8 129


365 828361 507


 

4 321У 2008 році ЗАТ " Банк Петрокоммерц- Україна" не проводив операцій з похідними фінансовими інструментами.


Таблиця 37.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими
(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

на 31.12.2008 року

на 31.12.2007 року

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капітал

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капітал

1

Зміцнення долара США на 5%

2 391

2 391

1 379

1 379

2

Послаблення долара США на 5%

(2 391)

(2 391)

(1 379)

(1 379)

3

Зміцнення євро на 5%

(1 974)

(1 974)

(1 151)

(1 151)

4

Послаблення євро на 5%

1 974

1 974

1 151

1 151

5

Зміцнення фунта на 5%

0

0

3

3

6

Послаблення фунта на 5%

0

0

(3)

(3)

7

Зміцнення інших валют

(13)

(13)

(21)

(21)

8

Послаблення інших валют

13

13

21

21^ Таблиця 37.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих зиін обмінного курсу,

що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Середньозважений валютний курс 2008 року

Середньозважений валютний курс 2007 року

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капітал

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капітал

1

Зміцнення долара США на 5%

(13 474)

(13 474)

1 379

1 379

2

Послаблення долара США на 5%

(16 745)

(16 745)

(1 379)

(1 379)

3

Зміцнення євро на 5%

10 045

10 045

478

478

4

Послаблення євро на 5%

12 848

12 848

2 625

2 625

5

Зміцнення фунта на 5%

(1)

(1)

(3)

(3)

6

Послаблення фунта на 5%

(1)

(1)

2

2

7

Зміцнення інших валют

39

39

(3)

(3)

8

Послаблення інших валют

60

60

37

37


В даній таблиці наведений агрегований аналіз чутливості Банку до валютного ризику.
2008 рік

2007 рік
Чутливість (тис. грн.)

вплив на прибуток (у %%)

вплив на власний капітал (у %%)

Чутливість (тис. грн.)

вплив на прибуток (у %%)

вплив на власний капітал (у %%)

зміцнення обмінних курсів всіх валют на 5%

405

7.0%

0.3%

209

3.3%

0.3%

послаблення обмінних курсів всіх валют на 5%

405

7.0%

0.3%

209

3.3%

0.3%


За звітний період вплив на власний капітал не змінився і знаходиться на адекватному рівні.


Відсотковий ризик

Банк визначає для себе відсотковий ризик як можливість отримання збитків в наслідок несприятливої зміни ринкових відсоткових ставок. Відсотковий ризик виникає при неспівпадінні строків погашення/перегляду ставки активів та пасивів, загальної зміни кривої відсоткових ставок.

Управління відсотковим ризиком здійснюється на основі наступних підходів:

  1. Обмеження відсоткового ризику:

    1. плата за дострокове припинення дії договору;

    2. плата за невикористану кредитну лінію;

  2. Розрахунок можливої зміни відсоткових прибутків/збитків за результатами моделювання зміни кривої доходності.

За результатами аналізу величини відсоткового ризику Банку КУАП приймає рішення про необхідні дії для обмеження негативного впливу відсоткового ризику на фінансові результати.

Нижче наведені таблиці надають інформацію щодо чутливості банку до відсоткового ризику.


^ Таблиця 37.4. Загальний аналіз відсоткового ризику


Рядок

Найменування

На вимогу і меньше 1 міс.

Від 1 до 6 міс.

Від 6 до 12 міс.

Більше року

Безвідсоткові

Усього

 

2007 рік

 

 

 

 

 

 

1

Усього фінансових активів

141 722

68 508

288 110

91 684

182 161

772 185

2

Усього фінансових зобов`язань

82 869

91 501

280 843

86 190

167 098

708 501

3

Чистий розрив за процентними ставками на кінець дня 31 грудня 2007 року

58 853

(22 993)

7 267

5 494

15 063

63 684

 

2008 рік

 

 

 

 

 

 

4

Усього фінансових активів

207 084

93 420

364 925

80 300

325 577

1 071 306

5

Усього фінансових зобов`язань

228 304

231 793

274 896

11 618

181 414

928 024

6

Чистий розрив за процентними ставками на кінець дня 31 грудня 2008 року

(21 220)

(138 373)

90 029

68 682

144 163

143 282

3621237646901747.html
3621341300599368.html
3621401536570396.html
3621583583347921.html
3621731156851164.html