Закону України "Податковий Кодекс України" - страница 7

^ ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ^ ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

924.

Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язаньСтаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань

925.

54.1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та /або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

-161- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

пункт 54.1. статті 54 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:

"54.1. Крім випадків, передбачених цим Кодексом та законами України, платник податків самостійно обчислює суму податкового та /або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.".

Враховано по суті

Визначення податкового законодавства наведено у статті 3.проекту Кодексу

54.1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та /або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

926.

54.2. Грошове зобов’язання щодо суми податкових зобов’язань з податку, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника податку - фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не від податкового агента, в момент виникнення податкового зобов`язання, який визначається за календарною датою, встановленою розділом IV цього Кодексу для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету.54.2. Грошове зобов’язання щодо суми податкових зобов’язань з податку, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника податку - фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не від податкового агента, в момент виникнення податкового зобов`язання, який визначається за календарною датою, встановленою розділом IV цього Кодексу для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету.

927.

54.3. Контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо:54.3. Контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо:

928.

54.3.1. платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію;54.3.1. платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію;

929.

54.3.2. дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;

-162- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

підпункт 54.3.2. пункту 54.3. статті 54 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:

"54.3.2. дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках; ".

Відхилено.

Завищення та заниження сум податкових зобов’язань може бути виявлено не лише на підставі даних документальних перевірок.

54.3.2. дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;

930.

54.3.3. згідно з податковим законодавством та іншими законами особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;54.3.3. згідно з податковим законодавством та іншими законами особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;

931.

54.3.4. рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків;54.3.4. рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків;

932.

54.3.5. дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом;

-163- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

підпункт 54.3.5. пункту 54.3. статті 54 глави 4 розділу IΙ виключити.

Відхилено.

Податковий агент прирівняний до платника податків та зобов’язаний утримувати та сплачувати податки.

54.3.5. дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом;

933.

54.3.6. результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов’язань, визначених платником у митних деклараціях.54.3.6. результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов’язань, визначених платником у митних деклараціях.

934.

54.4. У разі надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтверджених відомостей щодо вартості імпортованих товарів, яка відрізняється від задекларованої під час митного оформлення, митний орган має право самостійно визначити базу оподаткування та податкові зобов’язання платника податків шляхом проведення дій, визначених пунктом 54.3 цієї статті, виходячи з вартості товару, зазначеного у таких документах.54.4. У разі надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтверджених відомостей щодо вартості імпортованих товарів, яка відрізняється від задекларованої під час митного оформлення, митний орган має право самостійно визначити базу оподаткування та податкові зобов’язання платника податків шляхом проведення дій, визначених пунктом 54.3 цієї статті, виходячи з вартості товару, зазначеного у таких документах.

935.

54.5. Якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом.

-164- Н.д.Богословська І.Г. (Реєстр.картка №4)

&&

Доповнити статтю 54 новим пунктом 54.6 наступного змісту:

"54.6. При визначені суми податкового зобов'язання платника податків у визначених цим пунктом випадках контролюючий орган зобов'язаний враховувати факти завищення податкових зобов'язань платника податків, в тому числі на підставі письмових заяв платників податку, що надішли на адресу контролюючого органу під час здійснення перевірок."

Відхилено

Відповідно до положень Кодексу (пункт 86.11 статті 86) нарахування та облік податкових зобов’язань здійснюється лише на підставі первинних документів самостійно платником шляхом подання декларації (уточнення), або контролюючим органом в ході перевірок. Здійснення зазначенного обліку на підставі якихось заяв платника суперечить закладеній концепції та порушує вказану систему обліку.

54.5. Якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом.

936.

Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органівСтаття 55. Скасування рішень контролюючих органів

937.

55.1. Податкове повідомлення - рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.55.1. Податкове повідомлення - рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

938.

Процедура адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби є дворівневою.Процедура адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби є дворівневою.

939.

55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:

940.

55.2.1. Державна податкова адміністрація України є контролюючим органом вищого рівня для державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які, в свою чергу, є контролюючими органами вищого рівня для державних податкових інспекцій.55.2.1. Державна податкова адміністрація України є контролюючим органом вищого рівня для державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які, в свою чергу, є контролюючими органами вищого рівня для державних податкових інспекцій.

941.

55.2.2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи є контролюючим органом вищого рівня для інших митних органів.55.2.2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи є контролюючим органом вищого рівня для інших митних органів.

942.

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органівСтаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів

943.

56.1. Податкове повідомлення - рішення та інші рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

-165- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)

- У п. 56.1. ст. 56 виключити слова "Податкове повідомлення - рішення та інші" та викласти п 56.1. у наступній редакції: "Рішення прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку".

Враховано.

56.1. Рішення прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку-166- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

пункт 56.1. статті 56 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:

"56.1.Податкове повідомлення - рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу підлягає обов’язковому скасуванню контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства або законодавчої процедури їх прийняття".

Відхилено.

Запропонована редакція не впливає на зміст п.п.56.1 п.56
944.

56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі його компетенції, встановленої цим Кодексом або іншими законами України, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення.

-167- Н.д.Тищенко О.І. (Реєстр.картка №271)

- У п. 56.2. ст. 56 виключити слова "визначив суму грошового зобов’язання або" та "інше" і викласти п. 56.2. ст. 56 у такій редакції: "У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно прийняв будь-яке рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі його компетенції, встановленої цим Кодексом або іншими законами України, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення."

^ Враховано по суті у редакції проекту .

Норма запроваджена з метою розмежування скарг на дії податкових органів та на рішення про визначення сум грошових зобов’язань.

56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі його компетенції, встановленої цим Кодексом або іншими законами України, такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення.-168- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

пункт 56.2. статті 56 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:

"56.2. У разi коли платник податкiв вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь−яке iнше рiшення, що суперечить законодавству, прийняв з порушенням процедури або виходить за межi його компетенцiї, встановленої цим Кодексом або iншими законами України, такий платник податкiв має право звернутися до контролюючого органу iз скаргою про перегляд цього рiшення.".

Відхилено.

Скарги на порушення процедури є скаргами на дії працівників органів ДПС та розглядаються в іншому порядку, ніж скарги на рішення про визначення податкових зобов’язань


-169- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)

Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)

Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)

Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)

п.56.2. доповнити словами: "… або до суду".

Враховано по суті у п.56.1 та п. 56.18
945.

56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.5 статті44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

-170- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

пункт 56.3. статті 56 глави 4 розділу IΙ викласти в наступній редакції:

"56.3 Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з копіями документів, розрахунків та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 робочих днів, що настають з наступного дня, коли платник податків отримав податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу, що оскаржується.".

^ Враховано частково

56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з належним чином засвідченими копіями документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.5 статті44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.-171- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Частину 56.3. викласти в такій редакції: "56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби - з документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.5 статті44 цього Кодексу) протягом 20 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується."

3649977174964067.html
3650087151453199.html
3650202922719250.html
3650289794580947.html
3650403504828147.html