Затверджено голова комітету з конкурсних торгів Гунько І. В - страница 2

^ Загальні відомості про учасника конкурсних торгів№ з/п

Загальні відомості про учасника

Відповіді

1.

Повна назва (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб):
2.

Юридична адреса:
3.

Місцезнаходження:
4.

Поштова адреса:
5.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб):
6.

Банківські реквізити:
7.

Відомості про керівника (прізвище, ім'я та по батькові,

посада, контактний телефон) – для юридичних осіб:
8.

Телефон, факс, електронна пошта:
9.

Форма власності та юридичний статус – для юридичних осіб:
10.

Основна спеціалізація, напрямки діяльності:
11.

Перелік осіб, які уповноважені діяти від імені учасника і які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов'язань за результатами торгів:
12.

Поштова адреса або банківські реквізити для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

Датовано: "___" ________________ 2011 р.


_________________________________________________________________________________________

[Підпис] [прізвище, ім'я та по батькові, посада уповноваженої особи учасника]


М.П. (у разі наявності печатки)


.

^ ДОДАТОК №2

Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче

Учасник не повинен відступати від даної форми.


Учасник подає свою цінову пропозицію конкурсних торгів за наступною формою:

^ ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))


Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

  1. Повне найменування учасника ________________________________________________________
  1. Адреса (місцезнаходження) __________________________________________________________
  1. Телефон/факс:______________________________________________________________________
  1. Електронна адреса:__________________________________________________________________
  1. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) __________________________________________________________________________________
  1. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства, ___________________________________________________________________________________
  1. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів _________________________________________

(загальна ціна пропозиції з урахуванням ПДВ , цифрами та прописом)

___________________________________________________________________________________


8. Гарантійний термін експлуатації будівлі _______________ місяців.


9. Гарантійний термін якості робіт _______________ місяців


10. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ___________________________________________________________________________


  1. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

  2. Ми зобов’язуємося у випадку акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів виконати роботи, поставити обладнання на умовах, визначених в документації конкурсних торгів

Ми погоджуємось з істотними умовами договору, які зазначені у документації тендерних торгів (п.VІ.2) та зобов’язуємося їх виконувати, якщо наша пропозиція буде акцептована.

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів і не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції конкурсних торгів відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, та виконати усі умови договору.


_______________________________________ ____________ ____________________

(посада керівника підприємства, організації, установи) (підпис) (прізвище та ініціали)

МП


Додаток №3

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

«Реконструкція навчального корпусу з прибудовами по вул. Сонячній ,1 в м. Вінниця»

№ з/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця виміру

Кіль-кість

Строки виконання
1

2

3

4

5

^ Навчальний корпус з прибудовами по вул.Сонячна, 1 (реконструкція)

І. Загально-будівельні роботи

Розділ. Стiни25,351 тис. люд.-год.

1

Нарощування стін з вентканалами з керамiчної цегли

м3

8,3
2

Мурування зовнiшнiх середньої складностi стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м

м3

42,5
3

Влаштування фронтону з керамiчної цели

м3

11,8
4

Влаштування вентиляційного корінника з цегли

керамiчної

м3

6,53
5

Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м венткамери на горищі

м3

8,8
6

Нарощування фронтону 2-х поверхової частини з цегли керамiчної

м3

2,5
7

Улаштування бетонної пiдготовки під перегородку із бетону В 3,5

100м3

0,032
8

Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м (венткамера)

100м2

0,132
9

Укладання перемичок масою до 0,3 т

100шт

0,02
10

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серiя 1.038.1-1 вип.1

шт

2
11

Улаштування поясiв в опалубцi над вен каналами із бетонуВ 15

100м3

0,0082
12

Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм

т

0,062
13

Пробивання борозен в цегляних стiнах площею перерiзу до 100 см2 (венткамера)

100м

0,0531
14

При пробиваннi в цегляних стiнах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожнi 20 см2 (венткамера)

100м

0,4956
15

При пробиваннi в цегляних стiнах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожнi 20 см2 (венткамера)

100м

0,08496Розділ. Перекриття


16

Пробивання отворiв в бетонних стелях розм.150х150мм ( венткамера)

100шт

0,02Перехідний місток


17

Розбирання металоконструкцій перехідного містка

т

0,7042
18

Улаштування металоконструкцій перехіного містка

т

0,27208
19

Швелери N10-14 iз сталi марки 18сп

т

0,20196
20

Вартість металоконструкцій

т

0,0421
21

Улаштування перекриттiв по стальних балках i

монолiтних дiлянок при збiрному залiзобетон-ному перекриттi площею до 5 м2, приведеною товщиною до 200 мм, клас бетону В 15

100м3

0,003
22

Улаштування площадки з рифленої сталі (перехідний місток)

т

0,22305
23

Рифлений прокат

т

0,2305
24

Установлення металевої огорожi без поручня

перехідний місток

100м

0,046
25

Огорожа сходового містка

т

0,08
26

Підшивання перехідного містка знизу металевим

Сайдингом

100м2

0,0442
27

Підшивання козирка над перехідним містком знизу металевим Сайдингом

100м2

0,0648Вихід на горище


28

Розбирання залiзобетонних перекриттiв

м3

1,98
29

Монтаж металевих балок на вiдмiтцi до 25 м масою до 1 т /по залiзобетонних i кам'яних опорах/

т

0,222
30

Швелери N16-24 iз сталi марки 18пс

т

0,1956
31

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм

т

0,007
32

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 6 мм

т

0,0067
33

Улаштування монолiтних дiлянок при збiрному

залiзобетонному перекриттi площею до 5 м2,

приведеною товщиною до 200 мм, бетон класу В15

100м3

0,0096Влаштування перекриття 4-го поверху в вісях 1-2, В-Г, монолтіна ділянка по вісі "1" між вісями В-Г


34

Монтаж металевих балок на вiдмiтцi до 25 м масою до 1 т /по залiзобетонних i кам'яних опорах/

т

0,0942
35

Швелери N16-24 iз сталi марки 18пс

т

0,0942
36

Улаштування монолiтних дiлянок при збiрному

залiзобетонному перекриттi площею до 5 м2,

приведеною товщиною до 200 мм, бетон класу В15

100м3

0,0053
37

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм

т

0,007
38

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм

т

0,0035Утеплення перекриття


39

Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами

"Stroprock"

м3

25,8
40

Прокладання пароізоляції з плівки поліетиленової

100м2

1,29
41

Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних товщиною 50 мм

100м2

1,29Розділ. Вiкна


42

Кладка окремих дiлянок цегляних стiн i закладення прорiзiв в цегляних стiнах при об'ємi кладки в одному мiсцi до 5 м3 (перехідний місток)

м3

1,4
43

Кладка окремих дiлянок стiн i закладення прорiзiв в стiнах з пінобетону

м3

1,3
44

Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли

м3

3,35
45

Розбирання дерев'яних заповнень вiконних прорiзiв з пiдвiконними дошками

100м2

1,221
46

Розбирання дерев'яних заповнень вiконних прорiзiв без пiдвiконних дошок в підвалі

100м2

0,0126
47

Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і

громадських будівель готовими блоками з

металопластику, площа прорізу більш 1 до 2 м2

100 м2

0,0246
48

Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і

громадських будівель готовими блоками з

металопластику, площа прорізу більш 6 м2

100 м2

0,0924
49

Влаштування протипожежного віконного блоку

т

0,109372
50

Склiння протипожежних вiконних рам профiльним склом

м2

2,73
51

Установлення підвіконних дошок пластикових

100 м

0,073
52

Установлення віконних зливів

100 м

2,1805Розділ. Дверi


53

Кладка окремих дiлянок цегляних стiн i закладення

прорiзiв в цегляних стiнах при об'ємi кладки в одному

мiсцi до 5 м3

м3

1,7493
54

Розбирання дерев'яних заповнень балконних прорiзiв

100м2

0,0189
55

Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорiзiв

100м2

0,1155
56

Заповнення дверних прорізів готовими глухими

дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах

100м2

0,093
57

Заповнення дверних прорізів в сходових клітках

готовими заскленими дверними блоками площею

більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах

100м2

0,1218
58

Заповнення дверних прорізів готовими заскленими дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (на головному вході)

100м2

0,0231
59

Ущільнення прорізу гумовим ущільнювачем

100м шва

0,348
60

Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в

алюмiнiєвому корпусi

шт

6
61

Демонтаж існуючого люка

100м2

0,0096
62

Установлення люкiв у перекриттях, площа прорiзу до 2 м2

100м2

0,01938
63

Люки i лази марки ДЛ10-10ГОСТ 24698-81 (iз

покращеним опоряджувальним покриттям олiйними фарбами за 1 раз)

шт

2
64

Полiпшене фарбування кольором олiйним розбiленим дерев'яних дверних блокiв, пiдготовлених пiд друге фарбування (фарбування люкiв)

100м2

0,046512
65

Полiпшене фарбування кольором олiйним розбiленим дерев'яних заповнень дверних прорiзiв (фарбування наличникiв)

100м2

0,005814Протипожежні двері венкамери


66

Установлення дверних блокiв у перегородках i

дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2

100м2

0,0342
67

Конопачення дверних коробок клоччям у зов-нішніх нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2

100м2

0,0342
68

Блоки двернi службовi важкоспалимi

м2

3,42
69

Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до будiвлi, однопольних

комплект

2Розділ. Покрiвля


71

Розбирання покриття покрiвель з рулонних матерiалiв

100м2

1,29
72

Розбирання вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних товщиною 30 мм

100м2

1,29
73

Розбирання утеплення покриттiв керамзитом

м3

25,8
74

Розбирання цегляного парапету, будки виходу на горище

м3

36,8
75

Розбирання парапетних плит

100шт

1,03
76

Улаштування покрiвель iз хвилястих азбестоцементних листiв середнього профiлю по дерев'яних латах з їх улаштуванням (венткамера)

100м2

0,405
77

Гiдрофобiзацiя бетонних поверхонь водним розчином ГКЖ-10 (венткамера)

100м2

0,405
78

Улаштування настилу з дощок для проходу по

азбестоцементнiй покрiвлi (венткамера)

100м2

0,0162
79

Монтаж металоконструкцій (вентакамери) /по

залiзобетонних i кам'яних опорах/

т

0,3479
80

Вартість металоконструкцій

т

0,3479
81

Нанесення механізованим способом в один шар

покриття з вогнезахисного матеріалу "Протерм СТИЛ" на стельові поверхні металевих конструкцій

100м2

0,12885185

2,738 тис. люд.-год.

82

Виготовлення та установлення крокв

м3

31,44
83

Нанесення механізованим способом в один шар

покриття з вогнезахисного матеріалу "Протерм ВУД" на стельові поверхні дерев'яних конструкцій

100м2

11,7756
84

Улаштування слухових вiкон

шт

12
85

Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці

100м2

8,99
86

Встановлення плівки паробар'єрної під металочерепицю

100м2

8,99
87

Установлення рейки для кріплення плівки

м3

0,42253
88

Підшивання звісів покрівлі знизу металевим сайдингом

100м2

0,6972
89

Обгородження покрiвель перилами

100 м

1,43
90

Влаштування драбини (слухові вікна)

т

0,04684
91

Металевi конструкцiї драбини

т

0,04684
92

Навішування полівінілхлоридних водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів з драбин та помостів

100м

2
93

Улаштування жолобів підвісних з металопластика

100м

1,23
94

Улаштування драбини ЛВ-6.27 (виход на горище)

т

0,02738
95

Металевi конструкцiї драбини ЛВ-6.27

т

0,02738Розділ. Вентиляцiйнi шахти

ВШ-1 розм. 350х350 (2шт)


96

Монтаж металевого каркасу

т

0,15926
97

Вартість металоконструкцій

т

0,15926
98

Улаштування утеплювача з виробів "Rockmin"

м3

0,62
99

Облицювання шахти оцинкованою сталлю

100м2

0,084
100

Облицювання шахти профнастилом

100м2

0,02
101

Установлення над шахтами зонтiв iз листової

оцинкованої сталi прямокутного перерiзу р.350х350мм

зонт

2
102

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази0,15926
103

Нанесення вручну в один шар покриття з

вогнезахисного матеріалу "Протерм СТИЛ" на стельові поверхні металевих конструкцій

100м2

0,05898519ВШ-2 розм. 500х500 (2шт)


104

Монтаж металевого каркасу

т

0,1914
105

Вартість металоконструкцій

т

0,1914
106

Улаштування утеплювача з виробів "Rockmin"

м3

1,12
107

Облицювання шахти оцинкованою сталлю

100м2

0,1228
108

Облицювання шахти профнастилом

100м2

0,032
109

Установлення над шахтами зонтiв iз листової

оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром 2000 мм р.500х500

зонт

2
110

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази0,1914
111

Нанесення вручну в один шар покриття з

вогнезахисного матеріалу "Протерм СТИЛ" на стельові поверхні металевих конструкцій

100м2

0,07088889ВШ-3 розм. 600х600 (1шт)


112

Монтаж металевого каркасу

т

0,10947
113

Вартість металоконструкцій

т

0,10947
114

Улаштування утеплювача з виробів "Rockmin"

м3

0,85
115

Облицювання шахти оцинкованою сталлю

100м2

0,0756
116

Облицювання шахти профнастилом

100м2

0,021
117

Установлення над шахтами зонтiв iз листової

оцинкованої сталi прямокутного перерiзу р.650х650

зонт

1
118

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази0,10947
119

Нанесення вручну в один шар покриття з

вогнезахисного матеріалу "Протерм СТИЛ" на стельові поверхні металевих конструкцій

100м2

0,04054444ВШ-4 розм. 700х700 (1шт)


120

Монтаж металевого каркасу

т

0,11189
121

Вартість металоконструкцій

т

0,11189
122

Улаштування утеплювача з виробів "Rockmin"

м3

0,65
123

Облицювання шахти оцинкованою сталлю

100м2

0,0576
124

Облицювання шахти профнастилом

100м2

0,0232
125

Установлення над шахтами зонтiв iз листової

оцинкованої сталi прямокутного перерiзу р.700х700мм

зонт

1
126

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази0,11189
127

Нанесення вручну в один шар покриття з

вогнезахисного матеріалу "Протерм СТИЛ" на стельові поверхні металевих конструкцій

100м2

0,04144074ВШ-5 розм. 900х900 (1шт)


128

Монтаж металевого каркасу

т

0,13284
129

Вартість металоконструкцій

т

0,13284
130

Улаштування утеплювача з виробів "Rockmin"

м3

1,12
131

Облицювання шахти оцинкованою сталлю

100м2

0,0988
132

Облицювання шахти профнастилом

100м2

0,0298
133

Установлення над шахтами зонтiв iз листової

оцинкованої сталi прямокутного перерiзу р.900х900мм

зонт

1
134

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази0,13284
135

Нанесення вручну в один шар покриття з

вогнезахисного матеріалу "Протерм СТИЛ" на стельові поверхні металевих конструкцій

100м2

0,0492ВШ-6 розм. 950х600 (1шт)


136

Монтаж металевого каркасу

т

0,1342
137

Вартість металоконструкцій

т

0,1342
138

Улаштування утеплювача з виробів "Rockmin"

м3

0,95
139

Облицювання шахти оцинкованою сталлю

100м2

0,091
140

Облицювання шахти профнастилом

100м2

0,0262
141

Установлення над шахтами зонтiв iз листової

оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром 3000 мм р.950х600

зонт

1
142

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази0,1342
143

Нанесення вручну в один шар покриття з

вогнезахисного матеріалу "Протерм СТИЛ" на стельові поверхні металевих конструкцій

100м2

0,0497037ВШ-7 розм. 850х600 (1шт)


144

Монтаж металевого каркасу

т

0,12329
145

Вартість металоконструкцій

т

0,12329
146

Улаштування утеплювача з виробів "Rockmin"

м3

0,95
147

Облицювання шахти оцинкованою сталлю

100м2

0,091
148

Облицювання шахти профнастилом

100м2

0,0262
149

Установлення над шахтами зонтiв iз листової

оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром 2900 мм р.850х600

зонт

1
150

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази0,12329
151

Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу "Протерм СТИЛ" на стельові поверхні металевих конструкцій

100м2

0,04566296
152

Елементи кріплення вентшахт до крокв

т

0,0905


Розділ. Вхід до підвалу


153

Розбирання покриття покрiвель над входом у підвал з хвилястих i напiвхвилястих азбестоцементних листiв

100м2

0,104
154

Улаштування покрівель над входом у підвал із

металочерепиці

100м2

0,104Розділ. Ганки, сходи, пандус

Вхід №1


155

Ремонт окремими місцями рулонного покриття (козирка)

100м2

0,9
156

Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" перший шар

100м2

0,28
157

Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" другий шар

100м2

0,28
158

Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях,

пiдготовлених пiд фарбування

100м2

0,28
159

Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стiн (чоло козирка)

100м2

0,12
160

Полiвiнiлацетатне фарбування фасадiв iз риштувань по пiдготовленiй поверхнi (чоло козирка)

100м2

0,12
161

Накриття парапету козирка металевим плоским листом "Монтерей"

100м2

0,1131Вхід №2


162

Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i

напiвхвилястих азбестоцементних листiв

100м2

0,72
163

Розбирання металевих конструкцій козирка

т

0,05
164

Розробка грунту вручну під металеві стійки

100м3

0,02112
165

Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої

м3

0,192
166

Улаштування бетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3

0,0108
167

Влаштування металевих колон козирка

т

0,09111
168

Влаштування металевих конструкцій козирка

т

0,692
169

Грунтування металевих поверхонь за один раз

грунтовкою ГФ-021

100м2

0,29
170

Фарбування металевих погрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115

100м2

0,29
171

Підшивання козирка металевим Сайдингом

100м2

0,707
172

Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"

100м2

0,72
173

Розбирання сходів

м3

2,268
174

Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої

м3

0,648
175

Улаштування ганку бетон важкий В7,5

100м3

0,014
176

Улаштування ганку бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача бiльше 40 мм

100м3

0,326
177

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм

т

0,05774
178

Улаштування стяжок цементних товщиною 10 мм

100м2

0,0216
179

Ремонт сходів бетон В15

100м3

0,0052
180

Улаштування покриттів на клеючій суміші Cerezit CM-11 з керамічних плиток, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100 м2

0,3017
181

Установлення металевої огорожi без поручня

100м

0,3286
181

Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи

т

0,56888
182

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази0,56888Розділ. Опорядження внутрiшнє


183

Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стiн

100м2

0,0594
184

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" перший шар

100м2

0,0594
185

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" другий шар

100м2

0,0594
186

Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

100м2

0,0594
187

Облицювання укосів вікон плитами гіпсокартону

100 м2

0,8178
188

Підготування поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази

1 м2

81,78
189

Полiпшене фарбування укосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях,

пiдготовлених пiд фарбування

100м2

0,8178
190

Облицювання укосів балконних дверей плитами

гіпсокартону

100 м2

0,031
191

Підготування поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази балконні двері

1 м2

3,1
192

Полiпшене фарбування укосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях,

пiдготовлених пiд фарбування балконні двері

100м2

0,031
193

Установлення металевої огорожi без поручня фасадної системи

100м

0,348
194

Огорожа для фасадної системи

т

0,288
195

Фарбування огорожі сходів фасадної системи0,288Розділ. Зовнiшнє оздоблення


196

Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робiт

100м2 вп

23,52
197

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази перехідний місток з огорожею0,3105
198

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази драбин слухових вікон0,04684
199

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази драбини ЛВ-6.270,02738Навчальний корпус №1


200

Монтаж фасадної системи

т

0,88365
201

Вартість фасадної системи скління

100м2

1,0275
202

Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним

розчином по каменю косякiв плоских при ширинi до 200 мм

100м

0,7557
203

Полiпшене фарбування укосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами, пiдготовлених під фарбування

100м2

0,15114
204

Фарбування металоконструкцiй олiйними сумiшами за 2 рази драбини0,15223
205

Олiйне фарбування огородження покрівлі за два рази

100м2

0,429
206

Полiпшене фарбування кольором олiйним розбiленим дерев'яних заповнень вiконних прорiзiв слухових вікон

100м2

0,06
207

Розбирання облицювання стiн з керамiчних

глазурованих плиток

100м2

2,352
208

Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стiн

100м2

5,436
209

Утеплення поясу під карнизною частиною, навколо вікон та дверей, над козирками і над прибудовами утеплювачем Fasrock товщиною 100 мм та оздоблення декоротивним розчином по технології CEREZIT.

100 м2

2,1164
210

Утеплення фасадів полістірольними плитами та

оздоблення декоротивним розчином по технології CEREZIT. Стіни

100 м2

15,7805
211

Плити теплоiзоляцiйнi пінополiстирольні

м3

157,805
212

^ СERESIT CТ85

25кг

378,732Цоколь


213

Розбирання облицювання стiн з керамiчних

глазурованих плиток

100м2

1,74
214

Гiдроiзоляцiя стiн Ceresit CR66

100м2

4,27
2155

Ceresit СR66 (двокомпонентна еластична суміш)

17,5кг/л

73,2
216

Утеплення фасадів полістірольними плитами та

оздоблення декоротивним розчином по технології CEREZIT. Стіни

100 м2

2,81
217

Плити теплоiзоляцiйнi пінополiстирольні

м3

19,67
218

^ СERESIT CТ85

25кг

67,44
219

Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi

100м2

0,01552-х поверхова прибудова


220

Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним

розчином по каменю косякiв плоских при ширинi до 200 мм

100м

0,18
221

Полiпшене фарбування укосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами, пiдготовлених під фарбування

100м2

0,036
222

Розбирання облицювання з керамiчної плитки типу "кабанчик" на цементному розчинi

100м2

0,1175
223

Утеплення фасадів полістірольними плитами та

оздоблення декоротивним розчином по технології CEREZIT. Стіни

100 м2

0,816
224

Плити теплоiзоляцiйнi пінополiстирольні

м3

8,16
225

^ СERESIT CТ85

25кг

19,584Розділ. Різні роботи

Вимощення


226

Розбирання вимощення

100м3

0,062
227

Розбирання щебеневого вимощення

100м3

0,2325
228

Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях

шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 /з вертикальними стiнками без крiплень /

100м3

0,96
229

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2

100м3

0,96
230

Копання корита вручну пiд дорiжки

100м3

0,31
231

Влаштування основи пiд тротуари iз щебеню

товщиною 15 см

100м2

1,55
232

Влаштування одношарового асфальтобетонного

покриття дорiжок або тротуарiв із гарячої дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщ.4 см

100м2

1,55
233

Перевезення будівельного сміття самоскидами

т

29,705
234

Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3

1000м3

0,053469


Додаток №4

до Договору № _____

від __ __________ 2011 року


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ

робіт з реконструкції навчального корпусу з прибудовами за адресою: м.Вінниця, вул.Сонячна,1


Перелік робіт

Загальний обсяг робіт

Строк виконання робіт


Роботи з реконструкції навчального корпусу з прибудовами по вул. Сонячна, 1

*


ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

“__“ ______ 2011 року “__“ ______ 2011 року

М.П. М.П.


Голова комітету конкурсних торгів Гунько І.В.

Погоджено:

Заступник проректора з АГР Творун Б.Т.

Гол. бухгалтер Музичук М.М.

Гол. інженер Продан О.Л.

Інженер I категорії Олійник Л.Т.

Доцент кафедри правознавства факультету

менеджменту, адміністрування та права Оверковська Т.К.

Секретар комітету конкурсних торгів Фабіянська В.Ю.


3657262294792150.html
3657495031009363.html
3657606409122816.html
3657821873561246.html
3657992337892532.html